Willem Thijssen
Willem Thijssen heeft na zijn HBO opleiding tot beroepskeuze-adviseur Andragogiek gestudeerd in Tilburg. Daarna volgde hij de postacademische opleiding Psychodiagnostiek Personeelsselectie en behaalde hij diverse accreditaties op het gebied van persoonlijkheidsonderzoek. Hij is gecertificeerd bij het Register beroepskeuze-adviseurs en lid van de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Zijn carrière is begonnen in het school- en beroepskeuzewerk en hij was docent beroepenkunde en psychologie aan de opleiding AP/PB van de Katholieke Leergangen. Daarna heeft Willem zijn carrière voortgezet in de outplacement en 2e spoor arbeidsbemiddeling. Bij o.a. de psychologische dienst van Achmea-Argonaut legde hij zich toe op het verrichten van loopbaanassessment bij mensen in het bedrijfsleven met psychische en fysieke klachten.

Willem was twee perioden wethouder in de gemeente Valkenburg aan de Geul met onder meer economie, toerisme en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. Vanuit die functie heeft hij een interessant netwerk opgebouwd binnen de Limburgse overheid.

Vanuit zijn opleidingsachtergrond en rijke werkervaring zet Willem zich in op individuele trajecten die gericht zijn op mobiliteit en employabiliteit. 

Willem Thijssen is tevens associé van Geerts & Partners en bestuurslid van de NVP (​De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling), kring Limburg.