Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze kan gevolgen hebben voor iedere werkende in Nederland. In het kort:
 • Na 3 tijdelijke opvolgende arbeidscontracten of een tijdelijk contract van 3 jaar is er bij een opvolgend arbeidscontract sprake van een vast contract.
 • Bij ontslag-beoordeling mogen meer ontslagredenen naast elkaar worden toegepast.
 • Het recht op transitievergoeding is van toepassing vanaf de eerste dag dat iemand werkt.
 • De positie voor iemand die werkt in een oproepcontract wordt versterkt door strengere regels.
DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN WAB 1 JANUARI 2020:

Ketenregeling

De ketenregeling schrijft voor wanneer elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De ketenregeling wordt verlengd van 2 naar 3 jaar.

Kernpunten voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten:
 • gedurende 3 jaar
 • maximaal 3 arbeidsovereenkomsten 
 • bij een onderbreking van >6 maanden begint de ketenregeling opnieuw 
Extra wijzigingen

Indien er sprake is van terugkerend tijdelijk werk, kan de tussenpoos van 6 maanden bij CAO worden verkort naar 3 maanden.

Belangrijk punt: De wijziging van de ketenregeling heeft per 1 januari 2020 onmiddellijke werking (er is niet voorzien in overgangsrecht). Dit betekent dat de driejaars-termijn meteen ingaat; ook als de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is ingegaan.

I-GROND

Nieuwe ontslaggrond (maakt cumulatie van meerdere niet voldragen ontslaggronden mogelijk).
TRANSITIEVERGOEDING

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf de eerste dag dat zij werken recht op een transitievergoeding. Deze bedraagt 1/3e maandsalaris per dienstjaar. De hogere vergoedingen voor oudere werknemers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen.

OPROEPCONTRACTEN
 • Minimaal 4 dagen van te voren oproepen (bij CAO te verkorten naar 1 dag)
 • Na een oproep is het loon verschuldigd, ook als de oproep wordt ingetrokken (minimaal 3 uur)
 • Na 12 maanden aanbieden arbeidsovereenkomst gemiddeld aantal gewerkte uren
 • Korte opzegtermijn voor werknemer

Meer informatie -> Rijksoverheid