SLIM regeling - stimuleringsregeling Leven Lang Ontwikkelen 


De SLIM-regeling is van kracht vanaf maart 2020 en helpt MKB-ondernemers om het Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming gestalte te geven. Deze subsidieregeling biedt individuele MKB-ondernemers tot wel 80% en € 24.999,- subsidie als ze investeren in leven lang ontwikkelen.

Wie kan deze MKB-subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door MKB-bedrijven, samenwerkingen tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Waarvoor kan de SLIM subsidie worden ingezet?
 1. Opleidings- of ontwikkelingsplan
  De scholingsbehoefte van de onderneming wordt inzichtelijk gemaakt.
 2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  Deze dienen ten behoeve van werkenden in de onderneming te zijn en als doel te hebben dat werkenden hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder kunnen ontwikkelen.
 3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode
  Hier worden de loopbaan- en ontwikkeladviezen in de praktijk gebracht.
 4. Bieden van praktijkleerplaatsen
  Deze worden ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf aangeboden.

SLIM subsidie in 2020
 1. MKB     Maximaal € 24.999,-
 2. Landbouw, horeca en recreatie Maximaal € 24.999,-
 3. Samenwerkingsverband             Maximaal € 500.000,-
Grootzakelijke bedrijven kunnen maximaal € 200.000 aan SLIM subsidie ontvangen. Een uitzondering is de subsidie voor landbouwbedrijven; deze is maximaal € 20.000.

Hoeveel SLIM subsidie?

Het subsidiebedrag zoals bij 1 t/m 3 is genoemd hangt af van het type project en de grootte van de onderneming. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000,- of meer bedragen.

Wat kan SWITCH Loopbaanadvies voor jouw MKB bedrijf betekenen?
 • Het in beeld brengen van de scholingsbehoefte door middel van een ontwikkel- en opleidingplan;
 • Het opstellen van ontwikkeladviezen om de in,- door,- en uitstroom van de medewerkers te bevorderen;
 • Loopbaanadvies.
SLIM subsidie aanvragen?

MKB -> 2 maart t/m 31 maart 17.00 uur en september 2020
Grootbedrijf horeca, landbouw, recreatie -> 1 april t/m 30 juni 17.00 uur
Samenwerkingsverbanden -> 1 april t/m 30 juni 17.00 uur

Meer weten? Neem contact op met Willem Thijssen via 06-22448823, per e-mail via [email protected] of via het contactformulier.