Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.

Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

DOWNLOAD DE BROCHURE

SWITCH Loopbaanadvies is (oudere) werknemers en organisaties van dienst met loopbaanonderzoek, dat medewerkers duidelijk zicht geeft op de eigen mogelijkheden en tekortkomingen. Het legt de basis voor een bewuste carrièreplanning of voor een oplossing van bijvoorbeeld vastgelopen situaties.

Met de resultaten van loopbaanonderzoek ondersteunt SWITCH Loopbaanadvies medewerkers bij belangrijke keuzes in de werksituaties, bij het kiezen van de juiste scholing en bij (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt.


Ook kunnen individuele medewerkers erna effectiever worden gecoacht bij bepaalde aspecten van hun werk, bij verbetering van het functioneren en bij het oplossen of voorkomen van problemen, zoals overspannenheid en burn-out.

Let op: Het aanvraagtijdvak staat open tot 10 januari 2020. Na deze periode is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Wilt u gebruikmaken van de regeling?


Stuur ons dan een bericht om te kijken of u in aanmerking komt. We vragen dan subsidie aan en gaan direct aan de slag. Vooraf bespreken we uiteraard de invulling van het traject.