SWITCH Loopbaanadvies biedt loopbaanadvies gericht op heroriëntatie van werk, functie of studie in de vorm van loopbaancoaching, loopbaanoriëntatie, loopbaanbegeleiding, studiekeuze, personeelsselectie, mobiliteit, outplacement en employability.

Persoonlijke aandacht en intensief onderling overleg met de betrokkenen staan daarbij altijd centraal. SWITCH Loopbaanadvies is actief in vrijwel alle branches, voor zowel grote als kleine organisaties en particulieren.
Willem Thijssen
SWITCH Loopbaanadvies werd opgericht door Willem Thijssen.

Willem Thijssen heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van personeelsselectie, studie- en beroepskeuzeadvies en loopbaanadvisering. Hij is specifiek geschoold in de psychodiagnostiek, heeft grote kennis van de opleidingen- en beroepenwereld en is lid van het register van vakbekwaamheid.

Psychotechnisch onderzoek (assessment)


Bij psychotechnisch onderzoek worden de capaciteiten, interesses en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat betrouwbaar, valide en objectief onderzocht, resulterend in een passend advies van arbeids- en of studiemogelijkheden.

Loopbaanscan


De loopbaanscan is een online loopbaan(her)oriëntatie- en mobiliteitstool. Ze meet interesses, competenties, werkervaring en loopbaanwensen. De loopbaanscan is zeer geschikt voor de begeleiding van kandidaten of werknemers die zich willen of moeten (her)oriënteren op werk, willen doorgroeien naar een andere functie of zich willen bezinnen op hun loopbaan.

Ontwikkeladvies (NL Leert Door) en SLIM regeling


In het kader van de NOW 2.0 regeling is 50 miljoen beschikbaar gesteld voor loopbaanadvies en om- en bijscholing. Deze regeling heet NL Leert Door. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies-traject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Het gehele proces van loopbaanadvies is gratis. SWITCH Loopbaanadvies helpt u hier graag bij. Let op: op 02-09-2020 is het maximum aantal gratis ontwikkeladviezen bereikt. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur. In 2021 komen er opnieuw middelen vrij vanuit het Ministerie van SZW. De regeling zal dan opnieuw opgestart worden. Zie 'Maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt' voor meer informatie.

Ook ondersteunen wij MKB-bedrijven bij het gebruikmaken van de SLIM regeling. De SLIM-regeling helpt MKB-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming voor elkaar te krijgen.