SWITCH Loopbaanadvies biedt loopbaanadvies gericht op heroriëntatie van werk, functie of studie in de vorm van loopbaancoaching, loopbaanoriëntatie, loopbaanbegeleiding, studiekeuze, personeelsselectie, mobiliteit, outplacement en employability.

Persoonlijke aandacht en intensief onderling overleg met de betrokkenen staan daarbij altijd centraal. SWITCH Loopbaanadvies is actief in vrijwel alle branches, voor zowel grote als kleine organisaties en particulieren.
SWITCH Loopbaanadvies werd opgericht door Willem Thijssen.

Willem Thijssen heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van personeelsselectie, studie- en beroepskeuzeadvies en loopbaanadvisering. Hij is specifiek geschoold in de psychodiagnostiek, heeft grote kennis van de opleidingen- en beroepenwereld en is lid van het register van vakbekwaamheid.

Psychotechnisch onderzoek (assessment)


Bij psychotechnisch onderzoek worden de capaciteiten, interesses en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat betrouwbaar, valide en objectief onderzocht, resulterend in een passend advies van arbeids- en of studiemogelijkheden.

Transitievergoeding


Komt u in aanmerking voor een transitievergoeding? De transitievergoeding is ervoor bedoeld om u een opstap te bieden naar ander werk. SWITCH Loopbaanadvies kan direct advies geven over de besteding van het transitiebudget. Wij kunnen u bijstaan en helpen een nieuwe baan te vinden.

Ontwikkeladvies


SWITCH Loopbaanadvies is (oudere) werknemers vanaf 45 jaar en organisaties van dienst met het Ontwikkeladvies, dat medewerkers duidelijk zicht geeft op de eigen mogelijkheden en tekortkomingen. Het legt de basis voor een bewuste carrièreplanning of voor een oplossing van bijvoorbeeld vastgelopen situaties.