Posted on Monday September 24, 2018

Een organisatie veranderen in een lerende organisatie, vraagt meer dan het op afroep inkopen van opleidingen. Het begint bij een integrale visie op leren en een visie op leiderschap, waar je vervolgens mee aan de slag kunt. “Zo’n verandering vraagt enige jaren en is nooit klaar.”
Posted on Monday September 24, 2018

Het klinkt eenvoudig, een oudere werknemer bereikt zijn of haar zogenoemde pensioengerechtigde leeftijd en de werkgever of werknemer wensen om die reden afscheid van elkaar te nemen. Schijn bedriegt echter. Doordat de AOW-leeftijd elk jaar stapsgewijs wordt verhoogd, gecombineerd met de grote wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht door de komst van de Wet werk en zekerheid (de ‘WWZ’ in 2015), is het pensioenontslag de laatste jaren veel ingewikkelder geworden.
Posted on Monday September 24, 2018

Een manager van een exploitant van speelautomaten zet een concurrerend bedrijf op. Hij wordt op staande voet ontslagen wegens overtreding van het non-concurrentiebeding. Heeft de werkgever de wet aan zijn kant met deze zware sanctie?
Posted on Friday September 21, 2018

Om het effect van robotisering op de werkgelegenheid op te vangen, wordt gesuggereerd een robotbelasting in te voeren. Het is echter onduidelijk of een dergelijke robottax het gewenste effect heeft. Dat hangt zeer af van de gemaakte veronderstellingen over de arbeidsmarkt.
Posted on Thursday September 20, 2018

Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.
Posted on Wednesday September 19, 2018

Pensioen, fiscale wijzigingen en het ontslagrecht waren volgens HR-professionals de belangrijkste onderwerpen voor Prinsjesdag 2018. Kwam hun lijstje overeen met de politieke agenda?
Posted on Wednesday September 19, 2018

Veel bedrijven bewegen van een kostengedreven benadering van personeelsbeleid naar een benadering waarin de ervaring centraal staat. Steeds meer blijkt dat, wanneer engagement expliciet in de strategie wordt opgenomen en dit goed wordt doorvertaald naar de werkvloer, de productiviteit en winst stijgen.
Posted on Wednesday September 19, 2018

Sinds 1 januari 2016 neemt de maximale duur van de WW af van 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Dit gebeurt stapsgewijs met een maand per kwartaal. In 2018 gaat de maximale WW-duur omlaag van 29 naar 26 maanden en in 2019 is de duur nog 2 jaar. Vanaf september 2017 kunnen werkgevers en werknemers in een cao afspreken dat ze de uitkering tot 38 maanden aanvullen.
Posted on Tuesday September 18, 2018

De belangrijkste aandachtspunten van Prinsjesdag 2018 in een oogopslag.
Posted on Tuesday September 18, 2018

Op aandringen van regeringspartij de ChristenUnie (CU) trekt het kabinet zeventien miljoen euro uit om jongeren met een handicap naar werk te begeleiden.