Posted on Friday July 20, 2018

De zomertijd is een uitgelezen moment om lekker te lezen en eindelijk eens de tijd te nemen voor de vakliteratuur. Deze boeken verschenen de eerste helft van het jaar bij PW.
Posted on Thursday July 19, 2018

Als een werknemer solliciteert naar een baan kan de aankomende werkgever soms een medische keuring vragen. Deze keuring wordt een aanstellingskeuring genoemd.
Posted on Thursday July 19, 2018

Om burn-outs te voorkomen, kunnen organisaties maatregelen nemen die medewerkers helpen bij het vinden van een betere balans tussen werk- en privéleven.
Posted on Thursday July 19, 2018

Energieleverancier Nuon startte onlangs een nieuwe wervingscampagne. Maar is deze campagne ook vertaald naar de arbeidsmarktcommunicatie van Nuon? De link is ver te zoeken…
Posted on Thursday July 19, 2018

Veel organisaties doen zich strategisch tekort met een algemeen, op iedere medewerker gericht talentmanagement. Hoe til je ‘gewoon’ talentmanagement naar een hoger plan? De zeven eigenschappen van strategisch talentmanagement (STM).
Posted on Wednesday July 18, 2018

Een outplacementtraject is een heftige gebeurtenis. Er moet zorgvuldig met medewerkers worden omgesprongen. Soms zijn er alternatieven voor een outplacementtraject. Soms zijn die er niet. In dit artikel de do’s en don’ts met betrekking tot outplacement voor HR.
Posted on Wednesday July 18, 2018

Sinds 2013 verhoogt het kabinet de AOW-leeftijd jaarlijks om de AOW betaalbaar te houden. Vanaf 2022 is deze verhoging gekoppeld aan de levensverwachting. In 2023 stijgt de AOW-leeftijd voor het eerst niet. Vrij onverwacht bleek namelijk uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de levensverwachting minder snel stijgt dan verwacht.
Posted on Tuesday July 17, 2018

Werken vanuit talenten draagt bij aan bevlogenheid en werkplezier van medewerkers en aan de performance van de organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen echt grip krijgen op hun talenten? Hoe organiseer je het zó dat talenten ruim baan krijgen en volop benut worden?
Posted on Monday July 16, 2018

Het gaat goed met de economie. Zó goed, dat er een ernstig tekort dreigt aan goede werknemers. Werkgevers hebben grote moeite met het werven en vasthouden van personeel – vooral in de sectoren techniek, ICT en Productie & Operations. Recruitment en het bouwen van een sterk werkgeversmerk gaan hand in hand en zijn essentieel om de juiste mensen te werven en te behouden.
Posted on Monday July 16, 2018

Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen faalt nog wel eens omdat de werkgever een werknemer onvoldoende heeft duidelijk gemaakt waarom zijn gedrag niet door de beugel kan en wat hij in de toekomst anders moet doen. In de rechtszaal telt: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar ook: wie niet horen wil, moet voelen.