Posted on Tuesday November 20, 2018

Er moeten vijf aspecten van de organisatie worden geoptimaliseerd om als organisatie de beste medewerkersbeleving te bewerkstelligen. Het gaat om cultuur, werkomgeving, leiderschap, de employee journey en technologie. Deze 5 vormen de basis van het HEART-model voor gelukkige medewerkers.
Posted on Tuesday November 20, 2018

Gebrek aan lerend vermogen zou zomaar het analfabetisme van de 21ste eeuw kunnen worden’, stelt Jeroen Busscher, auteur van de Leer(r)evolutie. Wat moeten mensen dan vooral leren? Jeroen Busscher wil verder kijken dan alleen vakkennis en zoekt naar unieke waarde.
Posted on Tuesday November 20, 2018

Ruim 19 procent van de Nederlandse volwassenen heeft vorig jaar formeel of informeel bijgeleerd. Nederland zit daarmee ver boven het Europese streefdoel van 15 procent.
Posted on Monday November 19, 2018

De meeste bedrijven hebben de basis van HR-analytics op orde. Maar hoe boek je er resultaat mee? In veel gevallen halen bedrijven niet het maximale uit de beschikbare data. Daarvoor is vooral draagvlak en daadkracht nodig, vindt ook expert Gerard Evers.
Posted on Monday November 19, 2018

Een klantmanager van de gemeente Amsterdam lijdt aan migraine en vermoeidheidsklachten. Zij vraagt daarom toestemming om structureel een dag in de week thuis te werken. De gemeente wijst het verzoek af. Wat zegt de rechter?
Posted on Monday November 19, 2018

Bonden en werkgevers overleggen al geruime tijd over de toekomst van de pensioenen. Acht seniorenorganisaties vinden dat het tijd wordt dat iedereen een plek aan de onderhandelingstafel krijgt.
Posted on Friday November 16, 2018

Belonen is nog vaak gebaseerd op oude functie-beschrijvingen en -waarderingen. Het geeft HR een ouderwets imago. Over belonen met nieuw elan.
Posted on Thursday November 15, 2018

Indien de werkgever wil voorkomen dat de werknemer tijdens het dienstverband zonder zijn toestemming nevenwerkzaamheden verricht bij een andere werkgever, dan verdient het aanbeveling hierover een beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.
Posted on Wednesday November 14, 2018

Retailorganisaties en grootwinkelbedrijven hebben van nature veel aandacht voor het meten van klanttevredenheid. De aandacht voor medewerkerstevredenheid bleef daar vaak wat bij achter, maar dit maakt de laatste jaren een stevige inhaalslag. Niet alleen door oplopende personeelstekorten, maar ook om de vaak jonge medewerkers beter te trainen tot adviseurs voor hun klanten. Dat zien de winkels terug in de groeiende tevredenheid van medewerkers en klanten.
Posted on Wednesday November 14, 2018

Het kabinet Rutte wil de ontslaggronden uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) versoepelen. Het moet voor werkgevers mogelijk worden om een werknemer op basis van meerdere ontslaggronden te ontslaan. Deze aanpassing is opgenomen in het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).