Loopbaanadvies
Loopbaanadvies

Missie


In elke organisatie zijn mensen het belangrijkste kapitaal.

Door middel van studie- en beroepsloopbaanadvies/coaching biedt SWITCH Loopbaanadvies professionele en effectieve ondersteuning bij de optimalisering van dat kapitaal.

Persoonlijke aandacht en intensief onderling overleg met de betrokkenen staan daarbij altijd centraal. SWITCH Loopbaanadvies is actief in vrijwel alle branches, voor zowel grote als kleine organisaties en particulieren.
 
Willem Thijssen
SWITCH Loopbaanadvies werd opgericht door Willem Thijssen. Willem Thijssen heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van personeelsselectie, studie- en beroepskeuzeadvies en loopbaanadvisering. Hij is specifiek geschoold in de psychodiagnostiek, heeft grote kennis van de opleidingen- en beroepenwereld en is lid van het register van vakbekwaamheid.

Willem Thijssen is tevens associé van Geerts & Partners, mede-oprichter en bestuurder van Stichting Blijf Bezig, specifiek gericht op de bevordering van arbeidsparticipatie en -mobiliteit van ouderen en bestuurslid van ​De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), afdeling Limburg.
Werkwijze
  • Voorbereiding met opdrachtgever
  • Psychotechnisch onderzoek (assessment)
  • Feedback gesprek/schriftelijke rapportage
  • Netwerk en benadering arbeidsmarkt/opleidingsaanbod
  • Coaching/begeleiding/training

Psychotechnisch onderzoek (assessment)


​Wat is psychotechnisch onderzoek? 

Bij psychotechnisch onderzoek worden de capaciteiten, interesses en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat betrouwbaar, valide en objectief onderzocht, teneinde te komen tot passende arbeids- en of studiemogelijkheden.

Welke producten/dienstverlening?