Loopbaanadvies
Loopbaanadvies

Missie

In elke organisatie zijn mensen het belangrijkste kapitaal.

Door middel van studie- en beroepsloopbaanadvies/coaching biedt SWITCH Loopbaanadvies professionele en effectieve ondersteuning bij de optimalisering van dat kapitaal.

Persoonlijke aandacht en intensief onderling overleg met de betrokkenen staan daarbij altijd centraal. SWITCH Loopbaanadvies is actief in vrijwel alle branches, voor zowel grote als kleine organisaties en particulieren.
 
Willem Thijssen
SWITCH Loopbaanadvies werd opgericht door Willem Thijssen

Willem Thijssen heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van personeelsselectie, studie- en beroepskeuzeadvies en loopbaanadvisering. Hij is specifiek geschoold in de psychodiagnostiek, heeft grote kennis van de opleidingen- en beroepenwereld en is lid van het register van vakbekwaamheid.
Werkwijze
  • Voorbereiding met opdrachtgever
  • Psychotechnisch onderzoek (assessment)
  • Feedback gesprek/schriftelijke rapportage
  • Netwerk en benadering arbeidsmarkt/opleidingsaanbod
  • Coaching/begeleiding/training

Psychotechnisch onderzoek (assessment)

Bij psychotechnisch onderzoek worden de capaciteiten, interesses en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat betrouwbaar, valide en objectief onderzocht, teneinde te komen tot passende arbeids- en of studiemogelijkheden.

Transitievergoeding

Komt u in aanmerking voor een transitievergoeding? ​De transitievergoeding is ervoor bedoeld om u een opstap te bieden naar ander werk. SWITCH Loopbaanadvies ​kan direct advies geven over de besteding van het transitiebudget. Wij kunnen u bijstaan en helpen een nieuwe baan te vinden. Klik hier voor meer informatie over de transitievergoeding.

Ontwikkeladvies

Bent u vijfenveertig jaar of ouder en werkzaam in een van de deelnemende beroepsgroepen? Dan kunt u gebruik maken van het Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. 

Welke producten/dienstverlening?